Noclehárna


Tel.: 469315021

Poslání: poskytnout osobám bez přístřeší, hovořícím českým jazykem, základní podporu a pomoc při řešení jejich aktuální životní situace možností důstojného uspokojení základních lidských potřeb i anonymně, především bezpečí, tepla, tělesné očisty a spánku spolu s bezplatným poradenstvím o možnostech postupného řešení jejich nepříznivé situace.

Plné znění Veřejného závazku naleznete v souboru veřejný závazek. Noclehárna se řídí tímto ubytovacím řádem.

Informace z Registru poskytovatelů sociálních služeb.