Spolupráce se skautským oddílem Slatiňany 2015

 

Víkend 26. a 27. září  strávili naše děti s dobrovolníky Farní charity a skauty ze Slatiňan na další společné výpravě do skautské základny v Hlinsku. V okolí si společně hráli všelijaké sportovní i vědomostní hry a v sobotu se vydali na průzkum do okolí města.

V sobotu 3. října ve Slatiňanech všichni společně realizovali "Den pro Afriku"(benefiční akce pořádaná v rámci celostátní sbírky "Postavme školu v Africe").  Zahráli africkou pohádku "O hlídači Kapiovi a smutném králi". Po skončení představení byla možnost využití bohatého programu(workshopy a soutěže).

Bára Švorcová, dobrovolnice SAS SOPRE CR o.p.s.