Spolupráce se středními, vyššími a vysokými školami

 

Jako tradičně do naší společnosti v roce 2015 docházeli studenti na odbornou praxi (souvislou i průběžnou) ze sociálních oborů (Střední zdravotnická a sociální škola v Chrudimi), ekologického zaměření z Vyšší odborné školy při střední zemědělské škole v Chrudimi. Získávali zde zkušenosti v aktivizačních činnostech s rodinou jako celkem. S uvedenými institucemi máme smluvní dohody.