Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Farní charity CR

Po celý rok 2015 k nám nadále průběžně docházeli dobrovolníci (většinou z řad středních a vysokých škol), kteří pomáhali našim nezletilým uživatelům při rozvoji jejich dovedností, schopností a vědomostí. Tato spolupráce je velmi přínosná i pro naše pracovníky „Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi“.