Kreativní činnosti

 

Při rozvíjení kreativního myšlení a způsobu práce s dětmi v roce 2015 se podíleli nejen pracovníci, ale zapojovali jsme i jejich rodiče, studenty na praxi a stážích a dobrovolníky.