Den dobrovolnictví

V pátek 19. června 2015 jsme prezentovali naše sociální služby na akci „Den dobrovolnictví“, kterou pořádala Farní charita Chrudim ve spolupráci s radním Pardubického kraje a zástupci Zdravého města Chrudim v Klášterních zahradách. Celá akce byla pro pořadatele, ale zejména školní děti i studenty středních škol přínosná, kreativní i poučná.