Sociálně aktivizační činnosti s rodinami 2015

 

V aktivizačních předškolních i mimoškolních činnostech jsme nadále využívali technik, které vyplynuly ze společné dohody s uživatelem (sociální poradenství, učit se samostatně řešit finanční, rodinné a sociální problémy, učit se zvládat každodenní činnosti a optimální výchovu dětí, učit se správnému chování a zodpovědnosti, učit se základním společenským pravidlům, učit se zvládat činnosti odpovídající věku dítěte a jeho schopnostem. Pomáhali jsme rodičům, jak zvládat plnění každodenních povinností pracovat s předškoláky, a zejména jak mají pomáhat ve školní přípravě svým dětem i formou našeho doučování, doplňovaného vhodnými volnočasovými aktivitami).