Naše činnost červenec – prosinec 2014

 

V období letních prázdnin jsme jako vždy většinu času trávili ve sportovním a společenském duchu mimo Městskou ubytovnu. V září 2014 naši 3 předškoláci nastoupili povinnou školní docházku na ZŠ. Nadále jsme podporovali studenty středních, vyšších a vysokých škol v získávání praktických znalostí a dovedností v rámci jejich odborné praxe. Podařilo se nám rozšířit kontakty a spolupráci s pracovníky ZŠ a Speciální základní školy Chrudim. Upevnili jsme vztahy se stávajícími rodinami a navázali kontakty s dalšími zájemci o naše Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.