Národní potravinová sbírka v Chrudimi

 

V sobotu  22.listopadu 2014 se v celé  naší  zemi uskutečnil druhý ročník  NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY. Tato akce je iniciativa platformy Byznys pro společnost a České federace potravinových bank.  Chrudimský region mohl tuto formu sociální pomoci využít poprvé a to realizací této potravinové sbírky  v nákupním středisku  TESCO v Chrudimi.

Po  celý tento den bylo v prodejně TESCO  10 dobrovolníků, kteří oslovovali příchozí  k nákupu vybraných potravin pro výše uvedenou sbírku. Organizací v Chrudimském TESCO  byla pověřena CHARITA  Přelouč. Do  skupiny  dobrovolníků se zapojili i naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Za co jim patří náš dík.

Poděkování za přípravu akce patří i pracovnímu  kolektivu chrudimského Tesca pod vedením manažera Pavla Šibora.

Byli  jsme velice potěšení výsledkem sbírky. Vybralo se 674 kg potravin v celkové ceně 42 254 Kč.  Které se rozdělili rovným dílem  pro potřebu CHARITY Přelouč a naší organizaci SOPRE CR o.p.s. .

Tyto potraviny bude naše organizace používat na podporu  klientů našich sociálních služeb a pro potřebu klientů OSPOD  Chrudim.

Jsme  rádi, že jsme se této zdařilé akce mohli  zúčastnit a pevně věříme, že se tato akce v příštích letech rozšíří do dalších řetězců a jejich prodejen v Chrudimi.