Víkendový pobyt na Seči - 13.-14. září 2014

 

Ve dnech 13.-14. září 2014 jsme uskutečnili s dětmi  víkendový pobyt na Seči.  Pro 9 dětí jejich maminky v pátek dopoledne navařily a napekly v naší kuchyňce. Na Seči jsme bydleli ve srubu, který se  nachází v areálu SANATORIA TOPAS, s. r. o. Dva dny jsme si hráli u vody, chodili do lesa, byli jsme i u profesionálních hasičů na jejich základně. Hodně  jsme si užili večerní opékání vuřtů na ohni.

Dva dny utekly  jak voda. Moc  se nám výlet  líbil a chceme jej brzy zopakovat.

Renata  a  Michala

 

Velké poděkování patří.

panu MUDr. Alexanderu Kučerovi – za poskytnutí ubytování

panu Pavlu  Hubenému – za poskytnutí masa a uzenin

panu PaedDr., Mgr. Janu Koubovi – za poskytnutí finanční hotovosti