Naše činnost leden - červen 2014

V období od ledna do července 2014 jsme nadále intenzivně pokračovali v sociálně aktivizačních činnostech s rodinami, jako celkem (učili se, kreativně pracovali, vařili, vhodně a smysluplně trávili volný čas).

Pomáhali nám také studenti ze SŠZS Chrudim a Univerzity Pardubice, kteří k nám docházeli na odbornou praxi. Dále dobrovolníci přijatí nejen naší organizací, ale i vysílaní Farní charitou Chrudim.