Červen až prosinec 2013

V druhé polovině roku 2013 jsme pokračovali v cílech sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

  • Začlenění do společenského prostředí
  • Rozvíjení individuálních schopností a dovedností
  • Posilování motivace ke vzdělávání
  • Cílený rozvoj nadání a budování sebevědomí
  • Nabízení pomoci v obtížných životních situacích a posílení schopnosti uživatelů zvládat tyto situace vlastními silami
  • Dávání podnětů ke smysluplnému trávení volného času a jeho samostatného využívání.