Benefiční koncert 2012


Dne 9. 6. 2012 se v areálu bývalého letního kina v Chrudimi uskutečnil benefiční koncert pro o.p.s Sopre - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pořádaný MaChr o.s. za Chrudim malebnou. Na pódiu vystoupilo hned několik hudebních a tanečních skupin: Street Dance DDM Chrudim, Osetea, Piano session, Realload a Boneyard. Pro návštěvníky byly rovněž přichystány stánky s občerstvením a stánky s výrobky fair trade, pro nejmenší pak doprovodný program ve formě nejrůznějších zábavných her. Výtěžek koncertu, bude použit na poznávací výlet v rámci ozdravně-výchovného pobytu v středisku Kraskov. Děkujeme všem účinkujícím, kteří bez výjimky hráli bez nároku na honorář, i těm, kteří se podíleli na organizaci akce, a samozřejmě také všem, kteří akci podpořili ve formě dobrovolného vstupného. Akce se velmi vydařila a těšíme se na její další ročník.